15 กรกฎาคม 2562 นายก.อบจ.ตาก สั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_441168/

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก กล่าวถึงการเตรียมการรับปัญหาอุทกภัยหากฝนตกหนัก
เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก ทั้ง 9 อำเภอ ว่า ได้สั่งการให้
กองช่างได้เตรียมอุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุและกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านอย่างทันทีหากเกิดน้ำท่วม ถนนขาด สะพานพัง ฯลฯ  โดยอบจ.ตาก ได้กระจายเครื่องจักรกลไปทุกอำเภอ และพร้อมเข้าปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. หากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักและเกิดอุทกภัย ดินถล่ม น้ำท่วม ถนนขาด สะพานพัง ทำให้  นายก อบจ.ตาก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ฝนตกน้ำท่วม และผลกระทบกับประชาชนในทุกพื้นที่